Klinisk undersøgelse

Journalføring og anamnese

Blodtryksmåling

Lytning til hjerte og lunger

Tungeanalyse

Irisanalyse m/foto